Lidmaatschap

Bij NBG HSV Hoogkerk kan men in beginsel met alle rassen, maar ook niet-rassen trainen.

Aan een eventueel lidmaatschap zijn echter enkele beperkingen verbonden.

Ten eerste moet de hond geschikt bevonden zijn, daarnaast hebben enkele rasverenigingen bezwaar tegen het feit dat met bepaalde rassen wordt deelgenomen aan IPO-trainingen.

Ten tweede zal ook de geleider binnen de vereniging moeten passen en zal hij of zij bereid moeten zijn om zowel de lusten als de lasten, verbonden aan een lidmaatschap, op zich te nemen.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan kan men aspirant-lid worden, deze periode is 6 maand en aansluitend kunt men lid worden van de NBG ( Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen).

Het lidmaatschap van NBG HSV Hoogkerk wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij, conform de statuten, opgezegd voor 1 december.

Alle nieuwe leden dienen eerst VZH te gaan doen voordat men in de IPO groep kan deelnemen.